MENU

Máy biến áp

Mã Sản Phẩm:

Giá bán: Liên Hệ

Nhà sản xuất:

Hàng sẵn kho:

Nhà cung cấp:

Mô tả :

Đặt hàng
Thông số chi tiết :
TI112 Current transformer
Type:LB-110W3
Standard code: IEC60044-1:2003
Rate frequency: 50Hz
Altitude: 1000m
Rate insulation level: 123 / 230 / 550kV.
Terminal marks    Rate output (VA)  Rate current ratio (A)   Accuracy class
1S1-1S2                  30                        2X150 / 1                          5P20
1S1-1S3                  30                        2X300 / 1                          5P20
2S1-2S2                  30                        2X150 / 1                          5P20
2S1-2S3                  30                        2X300 / 1                          5P20
3S1-3S2                  30                        2X150 / 1                          5P20
3S1-3S3                  30                        2X300 / 1                          5P20
4S1-4S2                  30                        2X150 / 1                           0.5
4S1-4S3                  30                        2X300 / 1                           0.5
Ith : 31.5 kA / 4s                Oil weight: 100 Kg
Idyn :100 kA                      Total weight :500 Kg
Date: 2017 – 12
JIANSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANFORMER CO.LTD. CHINA
Máy biến điện áp 110Kv Capacitor Voltage Tranformer
Type: 115 / √3 – 0.01 W3
Standard code: IEC61869-5 : 2011
Altitude: 1000m
Rate primary voltage: 115 / √3 kV    1.2 continue / 1.5, 30s
Number of capacitor: 1
Rate insulation level: 123 / 230 / 550 kV                    50Hz
Temperature range: -45 / 45
Total weight: 280 Kg
Terminal markings    1a – 1n           2a – 2n         3a – 3n
Ratio (A)                110 / √3          110 / √3       110 / √3
Accuracy Classes       0.2                0.5                3P
Rated output (VA)       15                 50                15
X

Nhấn like và nhắn cho chúng tôi

Anh, chị cần tư vấn ?

Chat
1