MENU

Kích từ

Mã Sản Phẩm:

Giá bán: Liên Hệ

Nhà sản xuất:

Hàng sẵn kho:

Nhà cung cấp:

Mô tả :

Đặt hàng
Thông số chi tiết :
MBA  (TC01) YDC-0.5/0.4
0.5KVA
400V    1.25A
200V     2.5A
50/60Hz
MBA hòa (TC02-03) YSC-0.1/0.4
D (400V) / Y (52V)
Resistance (R21-R26) RX20 20 Omh  200W
Fulse (FU61-FU66) 6A/250V
Diode module (V61) IXYS
1719X
MDD 95-18N1B
Diode (V71-V2) ZP9 1000A/3000V
Thyristor (V71-V1) KP9-1000A/2600V
Ammeter 96C2-1000A
Volmeter 96C2-300V
Resistance (R61-R65) RX20-30W/20 Omh
Resistance (R69) RXG-500W / 20 Omh
Resistance (R71) RX20-200W/3.9 Kilo Omh
Resistance (R69) RX20-300W/10 Kilo Omh
Relay (KTP) JUREN
RZE-D02 DC220V
X

Nhấn like và nhắn cho chúng tôi

Anh, chị cần tư vấn ?

Chat
1