MENU

Solution for Hydropower


CÁC SẢN PHẨM CHÍNH:

– Phụ tùng cho tua bin thuỷ lực
– Phụ tùng máy phát điện
– Thiết bị hệ thống kích thích
– Thiết bị hệ thống điều tốc
– Hệ thống khí nén
– Thiết bị đo lường điều khiển
– Thiết bị kiểm tra, bảo vệ
– Các chế phẩm bôi trơn tua bin thuỷ lực
– Thiết bị điện (hạ thế và cao thế)

Chat
1