MENU

Cosse ép sử dụng với dây nhôm

Product Code : cesdvdn

Price : Liên Hệ

Producer :

Available stock :

Supplier :

Description : Cosse ép sử dụng với dây nhôm
Tiêu chuẩn áp dụng: AS 1154, TCVN 3624

Đặt hàng
Detailed specifications :

Cosse ép sử dụng với dây nhôm
Tiêu chuẩn áp dụng: AS 1154, TCVN 3624
Loại : bản cực 1, 2 lổ, ép bằng kềm ép thủy lực
Phạm vi sử dụng:
Dây AL: 25 đến 300mm2

Chat
1